Agencje ochrony osób i ich usługi.

Agencje ochrony osób w dzisiejszych czasach dają pracę milionom osób i strzegą prawie wszystko – wyliczając od galerii, przez firmy, aż po imprezy masowe. Paradoksem jest fakt, że mimo codziennej obecności ochroniarzy nawet nie wiemy do czego mogą się posunąć.

Kadra ochrony na nieszczęście są myleni z policjantami i straży miejskiej – jednak ich upoważnienia standaryzowane są przez indywidualne regulacje i zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Człowiek z agencji ochrony to przede wszystkim figura, która jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa. Zasięg jego upoważnień zależny jest zwykle od rodzaju ochranianego obiektu a dodatkowo od tego, czy jest on w posiadaniu licencji. Ten dowód urzędowy, zaświadczający przygotowanie do zawodu, przydziela Komendant Wojewódzki Policji.

1571900-ochroniarz-657-323Jednak nie każdy ochroniarz musi go mieć. Z tego ważnego zobowiązania zwolnieni są na przykład ochroniarze ochraniający galerie albo kluby. Wiąże się to jednak ze zmniejszeniem praw, m.in. do rewidowania zawartości toreb.

Chcecie dowiedzieć się, co właściwie przynosi licencja ochroniarza?

Ochroniarz z licencją rozporządza szerszymi prawami. Dokładnie z notą regulacji o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 nr 145 poz. 1221), ma prawo do „ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości”.

Pożądane byłoby przy tym napomknąć, że przed rozpoczęciem wspomnianej czynności winien się wylegitymować, tzn. przedstawić swoje imię i godność a także okazać dokument, zatwierdzający jego uprawnienia. Według zapisów tej ustawy, ochroniarz ma również prawo ująć osobę, która stwarza bezpośrednie ryzyko dla innych ludzi i chronionego miejsca a także oddania jej w ręce policji.

W jaki sposób wygląda problem użycia fizycznej siły?

W sprawie agresywnego zamachu na inne osoby czy też chronione dobra, ochroniarz może sięgnąć po techniki obezwładniające, pałkę, kajdanki, czy też pistolet na gaz. W krytycznych wypadkach może również zastosować paralizator lub broń palną, jednak ich wykorzystanie regulują osobne postanowienia. Z bardzo ważnym ustępem – nie można ich stosować na kobiety w ciąży, osoby starsze, ludzi niepełnosprawnych jak również dzieci poniżej 13 roku życia.

Egzekwowanie prawa to jak wiadomo w tych czasach za niewystarczające i bardziej istotna jest kultura osobista. Te kwestie nie są korygowane przez żadne regulacje, choć renomowane agencje ochrony narzucają swoim pracownikom kodeks działania.

Oprócz ochroniarzy z licencja pracuje również spora grupa nielicencjonowanych pracowników ochrony.

W większości wypadków angażowani w sklepach oraz kinach mają tylko ograniczone ustawami kompetencje. Mogą oni tylko zatrzymać osobę podejrzaną do przyjazdu funkcjonariuszy policji. Nie mają jednak prawa do legitymowania osób, sprawdzania bagażu, a zwłaszcza do używania broni.

W moim przekonaniu warto zadbać o znajomość swoich praw oraz upoważnień postaci, z jakimi mamy styczność na co dzień chociażby dla osobistego bezpieczeństwa. Dziękujemy firmie Hunters za informacje, które pomogły w napisaniu tego artykułu (Siedziba Hunters w Katowicach )